Sysselsättning på Misa – Stockholm

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som har psykisk eller social ohälsa kan få stöd av Misa Södra Station med individuellt anpassad sysselsättning.

Misa kan stödja dig för att du ska få en meningsfull sysselsättning på arbetsmarknaden, eller hitta rätt utbildning eller kurs. Sysselsättningen planeras tillsammans med dig och formas utifrån dina önskemål.

 Sysselsättningen kan vara till exempel:

  • praktik på en arbetsplats utifrån dina intressen
  • kursverksamhet i Misas lokaler utifrån dina intressen.

Det finns möjlighet att delta digitalt under vissa kurser. Uppföljning kan ske via telefon de tider du inte kan närvara fysiskt.

Misa ger dig också stöd med:

  • studie- och yrkesvägledning
  • individuella stödsamtal. 

Misa har ett stort kontaktnät av arbetsgivare som erbjuder praktikplatser. Ibland leder praktiken även till anställning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du behöver ha ett biståndsbeslut om sysselsättning. Detta ansöker du om hos socialtjänsten i din kommun. 

Om du känner dig osäker på hur du ska gå tillväga kan du kontakta Misa för råd och stöd. Du kan även komma till Misa på ett studiebesök om du önskar det.

Ansvariga för vägvalet

Misa

Misa erbjuder individuella lösningar utifrån din situation, dina intressen och önskemål. Du styr och vi stöttar dig till arbete eller studier.

Misas hemsida

Ida Thorell

Affärsområdeschef
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.