Vägval unga

Finns i: Upplands Väsby (Stockholms län)
Är du 16-24 år och varken arbetar eller studerar? Då är du välkommen till Vägval Unga för att få vägledning och stöd att hitta din väg framåt.

Hos Vägval Unga finns ungdomscoacher för att ge dig vägledning och stöd att gå från inaktivitet till aktivitet. Det kan vara arbete, studier eller något annat. Hur du når dit är helt individuellt. 

Beroende på vad du vill så kan du också få studie-och yrkesvägledning eller coachning mot ett arbete. 

Målet är att du ska må bättre, känna ökad självständighet och nå egenförsörjning.

Du behöver inte ha något beslut eller någon remiss från en myndighet för att delta. Alla kommunens unga i rätt ålder som varken arbetar eller studerar kan ta del av stöd och insatser från Vägval Unga.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Ansvariga för vägvalet

Enheten Vägval vuxen, Socialkontoret, Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning i Tensta

Järva i Stockholms stad

Behöver du prova på att jobba för att känna efter vad som passar dig och hur mycket du klarar av? Då kan arbetsträning hos Blå Vägen i Tensta vara något för dig.

Arbetsträning hos Järfälla församling

Järfälla

Om du behöver öva på att jobba i en lugn miljö, kan du göra det genom arbetsträning hos Järfälla församling.

Daglig verksamhet

Upplands Väsby

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet.