Arbetsmarknad och etablering

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som behöver extra stöd för att närma dig arbete eller studier kan få hjälp av Arbetsmarknad och etablering.

Hos Arbetsmarknad och etablering kan du få vägledning i vad som passar bäst för dig. Du kan bland annat få hjälp med att komma ut i olika former av arbetsträning. Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis vara inom

  • trädgårdsservice
  • café
  • hantverk
  • naturvård
  • byggarbete.

Syftet med aktiviteterna är att du ska känna dig mer förberedd att kunna arbeta eller studera. 

Målet är att du ska närma dig arbetsmarknaden eller börja arbeta eller studera efter att du fått stödet. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde individen i syfte att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden.

Verksamheten samordnar kommunens olika arbetsmarknadsinsatser. Målgrupperna är ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, personer med arbetshandikapp, utrikesfödda och flyktingar samt personer som har ekonomiskt bistånd.

Individinriktade insatser sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försörjningsstödsenheten inom kommunen och Försäkringskassan.

Utifrån uppdrag sker kartläggning av individens nuvarande situation, och en arbetsmarknadskonsulent hjälper till att hitta en plats inom kommunal verksamhet som är lämplig. Detta kan vara inom arbetslag/enheter som verksamheten ansvarar för, exempelvis KulturA, Skogslaget, Sjölyftet, Bygglaget eller inom kommunala förvaltningar. De insatser som sker skall stärka individens ställning på arbetsmarknaden i ett led mot arbete eller utbildning.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.