Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Hofors (Gävleborg)
Du som varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp för att börja arbeta eller studera, kan få stöd av Arbetsmarknadsenheten i Hofors kommun.

När du söker försörjningsstöd kommer du i kontakt med både en socialsekreterare och en arbetsmarknadshandläggare så att du ska kunna komma igång snabbare med en sysselsättning.

Tillsammans försöker vi hitta en sysselsättning som passar för just dig.

Du kan få hjälp vidare till kommunens verksamheter eller till privata företag.

I Hofors kommun finns även Haga trädgårdar med olika insatser för dig som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel arbetsträning, praktik och språkträning.

 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.