Bygglaget i Bollnäs

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som har varit arbetslös länge kan arbetsträna eller praktisera hos Bygglaget.

Arbetsuppgifterna hos Bygglaget är inom skötsel och underhåll av byggnader och inventarier.

Arbetet sker över hela Bollnäs kommun. Vi anpassar arbetsuppgifterna och stöd i arbetet utifrån din kompetens och förmåga. 

Arbetsuppgifter på Bygglaget är till exempel

  • renovering
  • snickeri
  • enklare rivningsarbeten
  • transporter.

På Bygglaget får du träna på att bygga upp rutiner i ditt vardagsliv och kring arbete. Syftet är att få bättre förutsättningar för att närma dig arbetsmarknaden eller studier. Du får arbetslivserfarenhet som kan vara bra att ha när du söker andra arbeten. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Bygglaget arbetar med uppdrag åt kommunala förvaltningar och kommunala bolag samt ideella föreningar inom hela kommunen. Bygglaget arbetar med uppdrag som exempelvis renoveringar, byggnationer, rivningar, kulturminnesvård och transporter.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.