Connect

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
För dig som behöver stöd från flera myndigheter för att närma dig egen försörjning finns projektet Connect.

I projektet Connect kan du få olika slags stöd. Det kan till exempel vara

  • information om vägar till arbete, studier eller eget företagande
  • att ta reda på hur mycket du klarar att jobba
  • att träna på att komma tillbaka till arbetslivet.

Syftet är att du ska få din arbetsförmåga utredd och att öka dina möjligheter att komma igång med jobb eller studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Connect riktar sig till personer som av olika skäl inte kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av aktiviteter eller kan delta i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassan. För att bli aktuell för Connect krävs att samverkan kan ske i TRISAM (Tidig Rehabilitering i SAMverkan). Där medverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården (Region Gävleborg) och Bollnäs kommun. Innan samverkan kan ske ska personen ge sitt samtycke att ärendet lyfts i TRISAM. 

Projektet pågår till 2024-12-31.

Ansvariga för vägvalet

Bollnäs kommun

Arbetsmarknad och etablering i Bollnäs kommun leder och utför insatserna i projektet.

Samverkansparter är Bollnäs kommun (Försörjningsstödsenheten), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg, Primärvården och Vuxenpsykiatrin.

Bollnäs kommun
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.