Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Connect

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
För dig som behöver stöd från flera myndigheter för att närma dig egen försörjning finns projektet Connect.

I projektet Connect kan du få olika slags stöd. Det kan till exempel vara

  • information om vägar till arbete, studier eller eget företagande
  • att ta reda på hur mycket du klarar att jobba
  • att träna på att komma tillbaka till arbetslivet.

Syftet är att du ska få din arbetsförmåga utredd och att öka dina möjligheter att komma igång med jobb eller studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Connect riktar sig till personer som av olika skäl inte kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av aktiviteter eller kan delta i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassan. För att bli aktuell för Connect krävs att samverkan kan ske i TRISAM (Tidig Rehabilitering i SAMverkan). Där medverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården (Region Gävleborg) och Bollnäs kommun. Innan samverkan kan ske ska personen ge sitt samtycke att ärendet lyfts i TRISAM. 

Projektet pågår till 2024-12-31.

Ansvariga för vägvalet

Bollnäs kommun

Arbetsmarknads- och flyktingverksamheten i Bollnäs kommun leder och utför insatserna i projektet.

Samverkansparter är Bollnäs kommun (Försörjningsstödsenheten), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg, Primärvården och Vuxenpsykiatrin.

Bollnäs kommun

Liknande vägval

Arbetsmarknadsenheten i Hofors

Hofors

Du som varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp för att börja arbeta eller studera, kan få stöd av Arbetsmarknadsenheten.