Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet

Finns i: Ovanåker (Gävleborg)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

I Ovanåkers kommun finns daglig verksamhet på flera ställen, så du kan göra något som du är intresserad av. Du får det stöd som du behöver för att vara med på daglig verksamhet. 

Du kan också ha daglig verksamhet på ett företag eller i en förening om det passar dig. På hemsidan kan du läsa om de olika dagliga verksamheterna i Ovanåker.

För att få gå på daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Socialtjänstlagen, SoL. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Dagverksamhet hos Violen i Hofors

Hofors

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få en dagverksamhet hos Violen i Hofors.

LOK-center inom Arbetslivsförvaltningen

Sandviken

LOK-center stöttar dig som behöver stöd för att komma i arbete eller som behöver en aktivitet för att bryta ett långvarigt utanförskap.

Daglig verksamhet

Sandviken

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet/sysselsättning.