Daglig verksamhet/daglig sysselsättning

Finns i: Söderhamn (Gävleborg)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet/sysselsättning.

Det övergripande målet med daglig verksamhet/sysselsättning är att utveckla dina möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt samt erbjuda utveckling och meningsfullhet i vardagen. Den dagliga verksamheten/sysselsättningen ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

När du går på daglig verksamhet/sysselsättning kan du välja mellan olika inriktningar. Du får det stöd som just du behöver för att nå dina mål.

I dagsläget finns möjligheter till daglig verksamhet/sysselsättning inom:

  • Djur och natur
  • Vedhantering 
  • Konsthantverk
  • Caféverksamhet
  • Guldkant på ett äldreboende
  • Sinnesupplevelser 

På hemsidan kan du läsa mer om de olika verksamheterna.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.