Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

Det finns olika dagliga verksamheter att välja mellan som har olika aktiviteter. Aktiviteterna kan vara inom exempelvis:

  • skapande
  • sinnesstimulans
  • trädgårdsarbete 
  • bakning och matlagning. 

När du är i daglig verksamhet, får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

För att få komma till daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, eller Socialtjänstlagen, SoL. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Liknande vägval

Kalahari i Harmånger

Nordanstig

Du som behöver träna på att arbeta kan göra det på Kalahari. På Kalahari finns också daglig verksamhet om du vill ha något att göra på dagarna.