Daglig verksamhet

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

Det finns olika dagliga verksamheter att välja mellan som har olika aktiviteter. Aktiviteterna kan vara inom exempelvis:

  • skapande
  • sinnesstimulans
  • trädgårdsarbete 
  • bakning och matlagning. 

När du är i daglig verksamhet, får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

För att få komma till daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, eller Socialtjänstlagen, SoL. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Gemenskap & fritid Arbete
Gemenskap & fritid Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

Kontaktperson

Ljusdal

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.

Kontaktperson

Gävle

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.