Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet

Finns i: Sandviken (Gävleborg)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. I Ljusdals kommun finns daglig verksamhet på många olika ställen med olika inriktning.  

På daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. 

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet. 

På hemsidan kan du läsa om de olika verksamheterna och vad du kan göra när du är på daglig verksamhet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Arbetsmarknadsenheten i Ljusdal

Ljusdal

För dig som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden finns Arbetsmarknadsenheten i Ljusdal, AME.

Dagverksamhet hos Violen i Hofors

Hofors

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få en dagverksamhet hos Violen i Hofors.

LOK-center inom Arbetslivsförvaltningen

Sandviken

LOK-center stöttar dig som behöver stöd för att komma i arbete eller som behöver en aktivitet för att bryta ett långvarigt utanförskap.