Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kärnhuset

Finns i: Sandviken (Gävleborg)
Du som har försörjningsstöd och behöver mycket stöd och hjälp för att komma närmare egen försörjning och ett självständigt liv kan vända dig till Kärnhuset.

På Kärnhuset kan du arbetsträna och ta reda på vilka möjligheter du har att komma vidare mot arbetslivet. 

Tillsammans tar vi reda på vilken typ av praktik eller jobb som kan passa för dig. Vi hjälps åt att hitta dina starka sidor. 

Kärnhuset hjälper dig med en planering utifrån vad du kan och de behov du har. 

Vi har också uppföljning med jämna mellanrum för att se hur det går för dig.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Verksamheten erbjuder en arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen är biståndsbedömd och beviljas av socialsekreterare inom förvaltningens ekonomi- eller vuxenenhet. 

Målet är att stärka den enskildes självkänsla, motivation, kreativitet samt möjlighet att på sikt bli självförsörjande. Verksamheten erbjuder kartläggning om förutsättningar till arbete, arbetsförmågebedömningar, arbetsträning, praktik och slussning ut mot ett eget arbete. 

Vid inskrivning till verksamheten, skrivs en personlig genomförandeplan tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och förutsättningar. Uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med socialsekreterare för att utvärdera målet med inskrivningen.

Liknande vägval

Kalahari i Harmånger

Nordanstig

Du som behöver träna på att arbeta kan göra det på Kalahari. På Kalahari finns också daglig verksamhet om du vill ha något att göra på dagarna.