Kommunala aktivitetsansvaret

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Om du är från 16 och upp till 20 år och inte studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

KAA erbjuder coachning och studie- och yrkesvägledning där vi kan prata om vilken utbildning som skulle kunna passa dig. 

Du kan också få hjälp att ta reda på vad som motiverar dig och göra studiebesök på olika skolor. Kommer du fram till att arbete är bästa vägen framåt för dig kan vi se över möjligheterna till arbetsträning eller en praktikplats. 

Målet är att du ska börja eller återuppta dina studier alternativt närma dig arbete.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har i uppdrag att motivera till att återuppta gymnasiestudier. Vägen dit ser olika ut, därför erbjuds samtal i syfte att ta fram en individuell handlingsplan med aktiviteter. Handlingsplanen kan innehålla exempelvis besök hos studie- och yrkesvägledare, studiebesök samt information om arbetsmarknaden; exempelvis hur man söker arbete, praktik och friskvård.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.