Kommunala aktivitetsansvaret

Finns i: Hudiksvall (Gävleborg)
Du som är 16–20 år och har avslutat grundskolan men inte har avslutat gymnasiet och inte läser på gymnasiet, kan få hjälp genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

På det kommunala aktivitetsansvaret kan du få coachning och studie- och yrkesvägledning där vi kan diskutera vilken utbildning som skulle kunna passa dig. 

Vi kan också prata om vad som motiverar dig och göra studiebesök på olika skolor. 

Kommer vi fram till att arbete är bästa vägen framåt för dig kan vi se över möjligheterna till arbete, arbetsträning eller en praktikplats. 

Målet är att du ska börja eller återuppta dina studier alternativt närma dig arbete.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år som bor i kommunen och som har gått klart grundskolan men som inte börjat eller avslutat gymnasiestudier eller gymnasiesärstudier.

Arbetet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Hälsinglands Utbildningsförbund (Komvux, SFI och gymnasiet). 

Ansvariga för vägvalet

Hudiksvalls kommun

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.