Kommunala aktivitetsansvaret

Finns i: Ljusdal (Gävleborg)
Du som är 16–19 år gammal, inte studerar och saknar examen från gymnasiet kan få stöd genom kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Genom KAA i Ljusdal får du stöd av en handläggare som hjälper dig att hitta vägar till studier, praktik, arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Handläggaren och du pratar tillsammans om vad du tycker är intressant och vad som motiverar dig.

Det här kan du få hjälp med genom KAA:

  • Individuella samtal och stöd.
  • Information om studier.
  • Komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare.
  • Stöd vid kontakt med olika myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen.
  • Hjälp att skriva CV.

Målet är att du ska börja eller återuppta dina studier eller närma dig annan sysselsättning som exempelvis praktik.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har tidsbokning

Övrigt

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar till och med 19 år som är folkbokförda i kommunen och som har gått klart grundskolan men som inte börjat eller avslutat gymnasiestudier eller gymnasiesärstudier.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.