Kommunala aktivitetsansvaret

Finns i: Nordanstig (Gävleborg)
Om du är från 16 och upp till 20 år och inte studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

På KAA får du träffa en vägledare som hjälper dig att komma närmare studier, praktik eller arbete. 

Du kan också få coachning och studie- och yrkesvägledning där ni kan prata om vilken utbildning som skulle kunna passa dig.

Om du vill kan du och vägledaren också prata om vad som motiverar dig och göra studiebesök på olika skolor.

Kommer ni fram till att arbete är bästa vägen framåt för dig kan du få hjälp att få arbetsträning eller en praktikplats.

Målet är att du ska börja eller återuppta dina studier alternativt närma dig arbete.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år som bor i kommunen och som har gått klart grundskolan men som inte börjat eller avslutat gymnasiestudier eller gymnasiesärstudier.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.