Kommunala aktivitetsansvaret

Finns i: Söderhamn (Gävleborg)
Du som är 16–20 år och har avslutat grundskolan men inte läser på gymnasiet eller har examen, kan få stöd genom det kommunala aktivitetsansvaret.

Hos det kommunala aktivitetsansvaret kan du få träffa vägledare som hjälper dig att hitta studier, praktik eller arbete.

Du kan också få coachning och studie- och yrkesvägledning där vi kan diskuterar vad du vill göra, och vilken utbildning som skulle kunna passa dig.

Om du vill kan vi också prata om vad som motiverar dig och göra studiebesök på olika skolor.

Kommer vi fram till att arbete är bäst för dig, kan du få hjälp att få arbetsträning eller en praktikplats.

Vi stöttar dig så att du kan börja eller återuppta dina studier eller börja jobba.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år som bor i kommunen och som har gått klart grundskolan men som inte börjat eller avslutat gymnasiestudier eller gymnasiesärstudier.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.