Kontaktperson

Finns i: Hofors (Gävleborg)
Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om att få en kontaktperson. Det är en fritidskompis som du träffar någon gång i veckan.

En kontaktperson stödjer dig som inte vill vara ensam, både hemma och utanför hemmet.

Kontaktpersonen kan hjälpa dig med sociala kontakter och saker att göra på din fritid.

Dina behov och önskemål styr vilka aktiviteter du och din kontaktperson gör.

Tillsammans kan ni delta i olika sociala sammanhang och fritidsaktiviteter.

Till exempel fika, gå på bio eller bara umgås.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dina personliga förhållanden.

Du betalar inget för att ha en kontaktperson. Om det ni gör tillsammans kostar något, exempelvis gå på bio, får du betala din egen biljett.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det krävs beslut enligt SoL eller LSS för att få en kontaktperson. Det betyder att du behöver ansöka om insatsen hos socialtjänsten. De utreder behovet av stöd och beslutar sedan om dina möjligheter till att få kontaktperson.  

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Öppen verksamhet Kompassen

Grästorp

Du som vill träffa andra människor är välkommen till Kompassen. Även du som har problem med beroende är välkommen.

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

Kontaktperson

Ljusdal

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.