Kontaktperson

Finns i: Hudiksvall (Gävleborg)
Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.

Det kan finnas många olika skäl till att behöva en kontaktperson.

Du kan behöva stöd för att du har

  • en funktionsnedsättning
  • sociala problem
  • ett beroende
  • en livskris.

Dina behov och önskemål styr vilka aktiviteter du och din kontaktperson gör.

Kontaktpersonen kan fungera som en kompis. Tillsammans kan ni delta i olika sociala sammanhang och fritidsaktiviteter. Till exempel fika, gå på bio eller bara umgås.

Du betalar inget för att ha en kontaktperson.

Om det ni gör tillsammans kostar något, exempelvis gå på bio, får du betala din egen biljett.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och får inte berätta saker om dig för andra.Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

Kontaktperson

Ljusdal

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.

Kontaktperson

Gävle

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.