Kontaktperson

Finns i: Ockelbo (Gävleborg)
Om du har sociala problem, ett beroende eller en livskris kan du ansöka om att få en kontaktperson. Om du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan du också få en kontaktperson.

En kontaktperson kan också bli ett stöd och hjälp på vägen om du har hamnat i en olämplig miljö och behöver hjälp att bryta dig loss. 

En kontaktperson är en fritidskompis som du träffar någon gång i veckan. 

Dina behov och önskemål styr vad du och din kontaktperson gör. Ni kan till exempel prata i telefon någon gång i veckan, ta en fika, gå på bio eller göra något annat som intresserar dig.

Det kostar inget för dig att ha en kontaktperson. Men du betalar för dig själv när ni gör saker, till exempel går på bio.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och berättar inte saker om dig för andra.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det krävs beslut enligt SoL eller LSS för att få en kontaktperson. Det betyder att du behöver ansöka om insatsen hos socialtjänsten. De utreder behovet av stöd och beslutar sedan om dina möjligheter till att få kontaktperson. För att få ett SoL- eller LSS-beslut, kontakta en handläggare på socialförvaltningen.

Kontaktperson enligt SoL ska fungera som ett stöd på fritiden genom att till exempel träffas på stan över en fika eller andra lämpliga fritidsaktiviteter. Kontaktperson enligt LSS ska fungera som en kompis, det kan handla om att finnas som stöd för i att delta i samhället, att handla, utöva ett fritidsintresse och komma till tals. Det finns också kontaktpersoner som medverkar vid umgänge mellan barn och föräldrar.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dina personliga förhållanden.

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

Kontaktperson

Ljusdal

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.

Kontaktperson

Gävle

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.