KulturA i Bollnäs

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som inte har arbetat på länge och är intresserad av bilder, kultur och teknik kan praktisera eller arbetsträna på KulturA.

På KulturA kan du jobba med att göra kulturella bilder och handlingar digitala, till exempel redigera gamla bilder. KulturA samarbetar med olika kulturföreningar för att skanna in stora klipparkiv och bildarkiv.

När du är hos KulturA får du träna på att bygga upp rutiner i vardagslivet och kring arbete.

Vi anpassar arbetsuppgifter efter vad du klarar av just nu.

Du får arbetslivserfarenhet som kan vara bra att ha när du söker andra arbeten.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

I samarbete med Bollnäs sockens Hembygdsförening, Forskarföreningen Släkt och Bygd, Hanebo Hembygdsförening samt Segersta Hembygdsförening sker digitalisering av kulturella bilder och handlingar.

Digital bild i Söderhamn (DiBiS) Production i Söderhamn samarbetar med kulturorganisationerna och fotografierna kommer att publiceras i DiBiS Bildarkiv, vilket är sökbart och fritt för allmänheten.

I samarbete med Hälsinglands museum scannas och kategoriseras sockenbilder som möjliggör digitalisering.

Övriga mindre arbetsuppgifter från andra samarbetspartners utförs även i KulturA.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.