Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

LOK-center inom Arbetslivsförvaltningen

Finns i: Sandviken (Gävleborg)
LOK-center stöttar dig som behöver stöd för att komma i arbete eller som behöver en aktivitet för att bryta ett långvarigt utanförskap.

Tillsammans tar vi reda på vad som kan passa för dig. LOK-center kan bland annat hjälpa dig att komma ut i praktik eller arbetsträning.

Hos LOK-center finns fem jobbspår inom

  • handel 
  • omsorgsservice 
  • utemiljö
  • fastighetsskötsel
  • städ. 

LOK-center har arbetslag med olika inriktningar. Vi anpassar aktiviteterna utifrån din förmåga.

Hos LOK-center kan du också vara med på aktiviteter i grupp, exempelvis språkträning. Det finns möjlighet att kombinera sfi med aktiviteter hos LOK-Center.

Du kan också få hjälp med sådant som förbereder dig för arbete, som att skriva CV och gå på studiebesök.

LOK-center jobbar också med utbildning och validering inom OCN-metoden. 

Syftet med aktiviteterna är att du ska känna dig mer förberedd att kunna arbeta eller studera. 

Målet är att du ska närma dig arbetsmarknaden eller börja arbeta eller studera efter att du fått stödet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsmarknadsenheten i Ljusdal

Ljusdal

För dig som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden finns Arbetsmarknadsenheten i Ljusdal, AME.

Dagverksamhet hos Violen i Hofors

Hofors

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få en dagverksamhet hos Violen i Hofors.

Daglig verksamhet

Sandviken

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet/sysselsättning.