Placering hos ett arbetsintegrerande socialt företag

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som behöver träna på att arbeta kan göra det på en anpassad arbetsplats.

På ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) kan du få hjälp om du har svårt att få eller behålla ett arbete. 

När du tränar på att arbeta får du prova olika arbetsuppgifter. 

Du får också veta vad det innebär att vara på en arbetsplats. 

Du kan öva på rutiner i ditt vardagsliv och kring arbete. 

Du får erfarenheter som kan hjälpa dig att få ett arbete eller studera i framtiden. 

Om du behöver träna på att prata svenska kan du göra det på arbetsplatsen. 

Det finns flera arbetsintegrerande sociala företag i Bollnäs och de erbjuder olika arbetsuppgifter.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

ASF är företag som driver en näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamhet
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Samordning av arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknad och etablering samordnar kommunens insatser gällande arbetsintegrerande sociala företag. Det sker i samarbete med näringslivs- och utvecklingskontoret och socialtjänsten (försörjningsstödsenheten). Tillsammans vill vi stimulera utvecklingen av socialt företagande i kommunen.

Ansvariga för vägvalet

Bollnäs kommun

Arbetsmarknad och etablering, i samverkan med Socialtjänsten, i Bollnäs kommun i samarbete med arbetsintegrerande sociala företag.

Bollnäs kommun
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.