Stadshuscafeterian

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som inte har arbetat på länge och är intresserad av att arbeta på café eller restaurang, kan vända dig till Stadshuscafeterian.

På Stadshuscafeterian får du handledning och stöd när du tränar på arbetsuppgifter i en caféverksamhet. Stadshuscafeterian serverar fika och lunch i stadshuset. 

Exempel på arbetsuppgifter är: 

  • kundservice
  • kassa- och kontanthantering
  • tillverkning och försäljning av caféprodukter
  • varuinköp
  • disk och städning
  • hygien- och livsmedelshantering

Är du på Stadshuscafeterian en längre tid finns möjlighet att få utbildning i livsmedelshygien. Behöver du träna på svenska språket finns bra möjligheter för det.

På Stadshuscafeterian får du träna på att bygga upp rutiner i vardagslivet och kring arbete. Då kan du få större möjlighet att närma dig arbetsmarknaden eller studier.

Du kan få testa vilka arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som passar dig bäst. Du får arbetslivserfarenhet som kan vara bra att ha när du söker andra arbeten.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.