Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Trisam

Finns i: Gävleborg
Om du har någon form av ohälsa eller funktionsnedsättning och behöver stöd gemensamt från olika myndigheter kan du få hjälp av Trisam.

Av Trisam kan du få hjälp att komma närmare jobb eller studier. Det kan också vara så att du behöver stöd för att få ett mer självständigt liv. Du beskriver själv vad du vill ha hjälp med tillsammans med en handläggare.

Trisam erbjuder ett arbetssätt där vi tillsammans tar reda på vilket stöd du behöver. Vi tar reda på vad de olika myndigheterna kan erbjuda för aktiviteter till dig. 

Teamet arbetar för att få en helhetsbild av din situation. Tillsammans gör vi en planering och tar fram förslag på aktiviteter.

I Trisamteamen arbetar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänst samt rehabkoordinator från vården. Till teamet finns också annan vårdpersonal tillgänglig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbund Gävleborg.

Drivs gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten i din kommun och vårdenheter i din kommun.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsmarknadsenheten i Ljusdal

Ljusdal

För dig som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden finns Arbetsmarknadsenheten i Ljusdal, AME.

Dagverksamhet hos Violen i Hofors

Hofors

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få en dagverksamhet hos Violen i Hofors.

LOK-center inom Arbetslivsförvaltningen

Sandviken

LOK-center stöttar dig som behöver stöd för att komma i arbete eller som behöver en aktivitet för att bryta ett långvarigt utanförskap.