Trisam

Finns i: Gävleborg
Om du har någon form av ohälsa eller funktionsnedsättning och behöver stöd gemensamt från olika myndigheter kan du få hjälp av Trisam.

Av Trisam kan du få hjälp att komma närmare jobb eller studier. Det kan också vara så att du behöver stöd för att få ett mer självständigt liv. Du beskriver själv vad du vill ha hjälp med tillsammans med en handläggare.

Trisam erbjuder ett arbetssätt där vi tillsammans tar reda på vilket stöd du behöver. Vi tar reda på vad de olika myndigheterna kan erbjuda för aktiviteter till dig. 

Teamet arbetar för att få en helhetsbild av din situation. Tillsammans gör vi en planering och tar fram förslag på aktiviteter.

I Trisamteamen arbetar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänst samt rehabkoordinator från vården. Till teamet finns också annan vårdpersonal tillgänglig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbund Gävleborg.

Drivs gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten i din kommun och vårdenheter i din kommun.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.