Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Gislaved (Jönköpings län)
Om du inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att kunna göra det, kan du få hjälp av Arbetsmarknadsenheten i Gislaved.

Arbetsmarknadsenheten jobbar tillsammans med dig för att du ska komma närmare arbete eller studier. 

Tillsammans undersöker vi dina mål och drömmar, dina styrkor och resurser, och hur vägen vidare kan se ut.

På Arbetsmarknadsenheten finns olika insatser som du kan delta i. Dessa insatser är riktade antingen mot jobb eller studier. 

Exempel på insats kan vara

  • hjälp med att söka jobb och skriva CV
  • stöttning i studier samt hjälp och planering runt dessa
  • praktik för att få mer arbetslivserfarenhet och öka chanserna till ett jobb
  • studie- och yrkesvägledning 
  • kortare kurser till exempel om hur arbetsmarknaden fungerar eller datakunskap
  • arbetsträning
  • arbetsrehabilitering 
  • träna på svenska.

Du och din koordinator på Arbetsmarknadsenheten gör en handlingsplan tillsammans.
I den skriver ni vad ni kommit överens om, och vilken insats du kommer delta i.

För att få stöd från Arbetsmarknadsenheten behöver du och din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på kommunen skriva en remiss där du berättar hur din situation ser ut nu, och vad du behöver stöd med. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Arbetsmarknadsenheten arbetar med metoden Supported Employment. Metoden innebär att vi arbetar tillsammans för att du ska hitta, få och behålla ett arbete med lön, eller klara av studier.

Stödet kan pågå så länge behov finns, även under anställning, och gäller både person och arbetsgivare.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning på Habo Bruk för alla

Habo

Arbetsträna i second hand-butik eller med monteringsjobb.

Daglig verksamhet individuell plats

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.