Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Värnamo (Jönköpings län)
Om du inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att kunna göra det, kan du få hjälp av Arbetsmarknadsenheten i Värnamo.

Arbetsmarknadsenheten jobbar tillsammans med dig för att du ska komma närmare arbete eller studier.

Tillsammans undersöker vi dina mål och drömmar, dina styrkor och resurser, och hur vägen vidare kan se ut.

Du och din koordinator på Arbetsmarknadsenheten gör en handlingsplan tillsammans. Och ni kommer överens om vilken insats du kommer delta i.

På Arbetsmarknadsenheten finns olika insatser som du kan delta i. Dessa insatser är riktade antingen mot jobb eller studier. 

Exempel på insats kan vara

  • hjälp med att söka jobb och skriva CV
  • stöttning i studier samt hjälp och planering runt dessa
  • praktik för att få mer arbetslivserfarenhet och öka chanserna till ett jobb.

För att få stöd från Arbetsmarknadsenheten behöver du och din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller Regionen skriva en anvisning där du berättar hur din situation ser ut nu, och vad du behöver stöd med.

Du kommer sedan att bli kontaktad för att boka in ett samtal hos Arbetsmarknadsenheten.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Arbetsmarknadsenheten är en kommunal verksamhet som ligger under Medborgarförvaltningen. 

Arbetsmarknadsenheten samverkar med Arbetsförmedlingen, andra sektioner inom Medborgarförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningen, Regionen, Omsorgsförvaltningen och Försäkringskassan. 

Syftet är att ge dig stöd inför egen försörjning mot arbete, studier eller liknande sysselsättning.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet LSS

Gislaved

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Arbetsträning hos Gnosjö Hjälper

Gnosjö

Arbetsträna i en secondhandbutik och prova dig fram till det som passar dig.

Stöd till arbete och studier med IPS-coach, Individual Placement and Support

Värnamo

Få stöd som passar just dig för att närma dig arbete eller studier när du lever med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.