Daglig verksamhet för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
På en daglig verksamhet kan du med intellektuell funktionsnedsättning få sysselsättning utifrån dina förutsättningar, behov och intressen.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. Och att du får det stöd du behöver för att må bra och utvecklas.

Du kan både delta i aktiviteter och få olika uppgifter att göra.

Exempel på saker du kan göra

  • sånt som du är intresserad av
  • träna på det som är viktigt för dig
  • lära dig nya saker.

Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt.

När du har daglig verksamhet får du träffa andra människor och känna dig som en del av samhället.

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

För att få information om vilka insatser som finns eller för att få hjälp med att ansöka ringer du till en handläggare för LSS eller SoL.

Daglig verksamhet är inget arbete, men du får göra saker som är så likt ett arbete som möjligt. Därför kallas det för sysselsättning. Du kan vara på daglig verksamhet upp till
7–8 timmar per dag. För en del kan en sysselsättning vara en träning för att kunna få ett arbete eller börja studera.

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Du som har daglig verksamhet får därför ingen lön. Däremot får du 10 kronor för varje timme du är på daglig verksamhet. Pengarna som du får kallas för stimulansersättning.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Arbetsträning på Habo Bruk för alla

Habo

Arbetsträna i second hand-butik eller med monteringsjobb.

Daglig verksamhet individuell plats

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.