Daglig verksamhet

Finns i: Habo (Jönköpings län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. Och att du får det stöd du behöver för att må bra och utvecklas.

Vi utgår ifrån förmåga, funktion och intresse för att hitta en daglig verksamhet som passar till dig. Vår arbetskonsulent hjälper till att hitta lämplig sysselsättning.

Hos daglig verksamhet i Habo kommun kan du till exempel

  • arbeta i café Kaffehörnan
  • baka och ordna fika till beställningar på Mittpunkten
  • arbeta med klädvård och sömnad
  • arbeta med renskrivning och översättning av text.

På daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. 

Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

När du har daglig verksamhet får du träffa andra människor och känna dig som en del av samhället.

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Arbetsträning på Habo Bruk för alla

Habo

Arbetsträna i second hand-butik eller med monteringsjobb.

Daglig verksamhet individuell plats

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.