Daglig verksamhet individuell plats

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. Och att du får det stöd du behöver för att må bra och utvecklas.

Du kan både delta i aktiviteter och få olika uppgifter att göra. 

Exempel på saker du kan göra

 • sånt som du är intresserad av
 • träna på det som är viktigt för dig
 • lära dig nya saker.

På en individuell plats får du träna på att ta ansvar för uppgifter som finns på en arbetsplats. Du utför egna uppgifter på arbetsplatsen, men du har en handledare som ger dig stöd. 

En individuell plats är inget arbete utan kallas för en sysselsättning.

Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

När du har daglig verksamhet får du träffa andra människor och känna dig som en del av samhället.

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet.

När du har en individuell plats behöver du också

 • vara beredd på att göra studiebesök på olika arbetsplatser
 • vilja testa olika arbetsplatser
 • samarbeta med en arbetskonsulent för att hitta en arbetsplats
 • komma på möten, avboka när du inte kan komma
 • ha kontakt med en arbetskonsulent via sms, telefon och mejl, eller via en närstående
 • svara på samtal och sms
 • vilja göra de uppgifter som arbetsplatsen behöver.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

För att få information om vilka insatser som finns eller för att få hjälp med att ansöka ringer du till en handläggare för LSS och SoL.

Daglig verksamhet är inget arbete, men du får göra saker som är så likt ett arbete som möjligt. Därför kallas det för sysselsättning. Du kan vara på daglig verksamhet upp till 7-8 timmar per dag. För en del kan en sysselsättning vara en träning för att kunna få ett arbete eller börja studera.

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Du som har daglig verksamhet får därför ingen lön. Däremot får du 10 kronor för varje timme du är på daglig verksamhet. Pengarna som du får kallas för stimulansersättning.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Stöd till arbete och studier med IPS-coach, Individual Placement and Support

Värnamo

Få stöd som passar just dig för att närma dig arbete eller studier när du lever med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Kulturunderstödd rehabilitering

Flera kommuner i Jönköpings län

Kulturupplevelser varvat med att skapa egen konst, sjunga i kör och att dansa kan få dig att må bättre.

Pelarsalen i Värnamo

Värnamo

Arbetsträna i din egen takt i lugn miljö.