Daglig verksamhet - Läroverksgatan

Finns i: Gnosjö (Jönköpings län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet på Läroverksgatan.

På Läroverksgatan anpassas den dagliga verksamheten efter dina önskemål.

På Läroverksgatan kan du

  • arbeta med montering och packning
  • vara med och baka
  • skapa och jobba med hantverk, till exempel sy och trycka
  • vara med i Utegruppen och jobba med bland annat trädgårdsarbete
  • träna på gym med personal eller simträna
  • vara med i en grupp som är i stallet och rider
  • promenera eller sitta i massagestol för lite avkoppling.

Du kan också få hjälp med att arbeta hos en annan arbetsgivare.  Då får du stöd av en coach som jobbar med en metod som heter IPS.

Att delta i daglig verksamhet i Gnosjö kommun kostar inget för dig, men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Daglig verksamhet LSS

Gislaved

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Arbetsträning hos Gnosjö Hjälper

Gnosjö

Arbetsträna i en secondhandbutik och prova dig fram till det som passar dig.

Stöd till arbete och studier med IPS-coach, Individual Placement and Support

Värnamo

Få stöd som passar just dig för att närma dig arbete eller studier när du lever med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.