Enter

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
För dig som har psykisk ohälsa, och inte jobbar eller studerar, finns ett samlat stöd för att du ska kunna närma dig arbetsmarknaden.

På Enter kan du träffa personal från kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Jönköpings län. En ur personalen kommer att vara ditt stöd när du är inskriven på Enter.

Tillsammans ser vi över din nuvarande situation och vilka aktiviteter som kan stödja dig i att nå arbete eller studier. 

Exempel på aktiviteter

  • motiverande och vägledande samtal
  • studie- och yrkesvägledning
  • hälsoinventering
  • arbetsträning
  • friskvård.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Enter är för dig mellan 18-64 år, som känner att du skulle kunna börja jobba eller studera inom ett år om du fick rätt hjälp. Prioriterad grupp är dock ungdomar upp till 29 år.

Samverkansteam Enter är för dig som bor i någon av kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Ett samarbete mellan Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län samt kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd. Verksamheten finansieras av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Trappsteget

Vaggeryd

Få stöd i att hitta din väg till jobb eller studier.

Arbetsmarknadsenheten

Vaggeryd

Få stöd att komma in på arbetsmarknaden eller att börja plugga.

Arbetsträning hos Hela människan

Gislaved

Arbetsträna för att ta reda på vad som passar dig och hur mycket du klarar av. För dig som varit utan arbete en längre tid.