Enter

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
För dig som har psykisk ohälsa, och inte jobbar eller studerar, finns ett samlat stöd för att du ska kunna närma dig arbetsmarknaden.

På Enter kan du träffa personal från kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Jönköpings län. En ur personalen kommer att vara ditt stöd när du är inskriven på Enter.

Tillsammans ser vi över din nuvarande situation och vilka aktiviteter som kan stödja dig i att nå arbete eller studier. 

Exempel på aktiviteter

  • motiverande och vägledande samtal
  • studie- och yrkesvägledning
  • hälsoinventering
  • arbetsträning
  • friskvård.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Enter är för dig mellan 18-64 år, som känner att du skulle kunna börja jobba eller studera inom ett år om du fick rätt hjälp. Prioriterad grupp är dock ungdomar upp till 29 år.

Samverkansteamet är för dig som bor i kommunerna Habo, Mullsjö och Vaggeryd.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Ett samarbete mellan Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län samt kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd. Verksamheten finansieras av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Habo

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Samverkansteam Finnveden

Flera kommuner i Jönköpings län

Behöver du stöd av flera myndigheter för att komma närmare ett arbete eller studier så finns Samordningsteam Finnveden.

Kommunalt aktivitetsansvar i Värnamo

Värnamo

Du som är 16-20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).