Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Mullsjö (Jönköpings län)
Du som är vuxen och vill studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan studera på gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas komvux. 

På gymnasial vuxenutbildning kan du studera för att läsa upp dina betyg från gymnasiet, bli behörig till högskola eller universitet, eller bara för att du vill.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen, och får betyg utan att behöva läsa kursen. 

Du kan också göra en prövning på en del av kursen, och läsa resten som vanligt.

Gymnasial vuxenutbildning är anpassad efter vad du behöver. Du kan välja kurser efter vad du behöver och du kan studera både på heltid och deltid. Du kan välja att gå på lektioner med lärare eller studera på flex /distans med en lärares stöd via internet. 

Att gå en gymnasial vuxenutbildning är gratis. 

Mullsjö kommun har inte någon vuxenutbildning i egen regi. Du som bor i Mullsjö har därför tillgång till den vuxenutbildning som Jönköpings kommun erbjuder.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

Ansökan skickas först till Vägledningscentrum i Jönköping och därefter till vuxenutbildningssamordnare i Mullsjö kommun. Det är därför viktigt att göra ansökan i god tid innan kursstart, minst 10 dagar innan sista ansökningsdag, för att försäkra att den hinner handläggas i tid.

För att läsa på gymnasial nivå behöver du grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, och matematik. Du behöver kunskaper motsvarande godkänt betyg i grundskolan.

Om du som saknar betyg från grundskolan eller har skaffat dig kunskaperna senare, kan du begära en individuell bedömning av dina kunskaper. Om du klarar prövningen blir du behörig till gymnasiala vuxenstudier.

Du är behörig att läsa en gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden. 

Studier
Studier

Liknande vägval

Grundläggande vuxenutbildning

Gnosjö

Om du är vuxen och inte har gått färdigt grundskolan, kan du gå på grundläggande vuxenutbildning.

Kommunalt aktivitetsansvar i Gislaved

Jönköping

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Arbetsmarknadsenheten

Värnamo

Få stöd att komma in på arbetsmarknaden eller att börja plugga.