Koll på förmåga

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
Du som är 20–60 år och som anser dig stå långt ifrån arbetsmarknaden, upplever ohälsa och har försörjningsstöd, kan få hjälp i Koll på förmåga.

Koll på förmåga är för dig som önskar en helhetsbild av dina behov, resurser och begränsningar för att på sikt närma dig arbetsmarknaden eller annan egen försörjning. 

Du kommer att få träffa ett team som består av läkare, socionom och arbetsterapeut. Om du behöver kan du även få träffa en psykolog. 

En personlig koordinator följer dig genom hela insatsen. 

Om teamet bedömer att du är redo för att arbetspröva kommer du att erbjudas en plats inom arbetsmarknadsavdelningens praktiska verksamhet. Arbetsprövningen syftar till att hjälpa dig att bättre förstå dina styrkor och begränsningar. 

Målet är att insatsen ska ge dig något betydelsefullt tillbaka och stötta dig i dina steg närmare ett arbete eller annan försörjning. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet LSS

Gislaved

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Arbetsträning hos Gnosjö Hjälper

Gnosjö

Arbetsträna i en secondhandbutik och prova dig fram till det som passar dig.

Stöd till arbete och studier med IPS-coach, Individual Placement and Support

Värnamo

Få stöd som passar just dig för att närma dig arbete eller studier när du lever med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.