Kommunalt aktivitetsansvar

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
Du som är 16-20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ungdomar som inte har börjat på gymnasiet, som hoppat av skolan eller inte slutför gymnasiet med studiebevis eller gymnasieintyg har rätt till stöd av sin hemkommun. I första hand handlar stödet om att ge dig möjligheter att återgå eller påbörja studier igen. Du kan också få vägledning och stöd mot att till exempel hitta ett arbete. 

När du kommer till det kommunala aktivitetsansvaret i Jönköpings kommun får du en egen coach som ansvarar för att möta dina intressen och behov. Tillsammans planerar ni och genomför olika aktiviteter, utifrån vad som passar dig. 

Genom KAA kan du 

  • ta reda på vilken utbildning som skulle kunna passa dig
  • göra studiebesök, till exempel på olika skolor och program 
  • skriva jobbansökningar och träna på anställningsintervjuer
  • få hjälp att hitta jobb, arbetsträning eller en praktikplats.

Ibland samarbetar KAA med andra verksamheter för att kunna ge dig ett så bra stöd som möjligt. Allt för att hitta rätt förutsättningar och underlätta för dig att nå dina egna uppsatta mål.

Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver, och du kan få stöd genom KAA flera gånger.

Du kan även få hjälp i kontakten med andra myndigheter om det skulle behövas.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år som bor i kommunen och som har gått klart grundskolan men som inte påbörjat eller avslutat sina studier på gymnasiet eller anpassad gymnasieskola.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Sfi - svenska för invandrare

Gislaved

Svenska för invandrare (sfi) är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.

Stöd till arbete och studier med IPS-coach, Individual Placement and Support

Värnamo

Få stöd som passar just dig för att närma dig arbete eller studier när du lever med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Trappsteget

Vaggeryd

Få stöd i att hitta din väg till jobb eller studier.