Komvux som anpassad utbildning

Finns i: Värnamo (Jönköpings län)
Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på komvux som anpassad utbildning.

På komvux som anpassad utbildning får du en utbildning som är gjord för dig. 

Du bestämmer vad du klarar av och vill studera. Du följer din egen individuella studieplan som tas fram tillsammans med en studievägledare. 

Du kan studera på grundläggande eller gymnasial nivå. 

Du kan läsa en eller flera kurser vid ett eller flera tillfällen. Du kan läsa hela kurser eller bara delar av dem. Det är du som bestämmer. 

Utbudet av kurser kan variera och även se olika ut beroende på vilken nivå du läser. Du kan prata med en studie- och yrkesvägledare som kan ge dig tips på vad som kan passa dig. 

Undervisningen sker i små grupper, där studietakten anpassas efter dig. Din studietid kan vara mellan en och tre timmar i veckan. Du hittar tider för undervisningen på kommunens hemsida.

Vid kursens slut får du alltid ett betyg eller ett intyg.

Det kostar inget att läsa på komvux som anpassad utbildning. Det är gratis.

Du kan besöka komvux som anpassad utbildning innan du ansöker.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Komvux som anpassad utbildning för vuxna är en egen skolform. Utbildningen består av fristående kurser och ska ge kunskaper som motsvarar de som ges i anpassad  grundskola och i anpassad gymnasieskola.

Du kan söka till anpassad utbildning för vuxna det år du fyller 20. Du kan också vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste du ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Anpassad utbildning för vuxna har tidigare hetat Särvux och Lärvux.   

På komvux som anpassad utbildning i Värnamo kan du läsa på följande nivåer:

Träningsskolenivå

Inom träningsskolenivå läser du delar av stora kurser. Du väljer vilka delar av ämnesplanen inom de olika ämnena som du vill läsa. När du avslutat din del av kursen får du ett intyg.

Grundläggande nivå

Inom grundläggande nivå får du grundläggande kunskaper inom olika ämnen. Efter avslutad kurs får du ett intyg eller betyg A-E.

Gymnasial nivå

Inom gymnasial nivå får du fördjupade kunskaper inom olika ämnen. Efter avslutad kurs får du ett intyg eller betyg A-E.

Orienteringskurs

Orienteringskurs är för dig som inte studerat på komvux som anpassad utbildning tidigare, och som vill testa på vad det är för något innan vi tillsammans bestämmer nivå.

Studier
Studier

Liknande vägval

Trappsteget

Vaggeryd

Få stöd i att hitta din väg till jobb eller studier.

Arbetsmarknadsenheten

Vaggeryd

Få stöd att komma in på arbetsmarknaden eller att börja plugga.

Grundläggande vuxenutbildning

Gnosjö

Om du är vuxen och inte har gått färdigt grundskolan, kan du gå på grundläggande vuxenutbildning.