Samverkansteam Finnveden

Finns i: Värnamo, Gislaved, Gnosjö (Jönköpings län)
För dig som behöver stöd från två eller flera myndigheter för att komma vidare mot arbete eller studier finns Samverkansteam Finnveden.

Samverkansteam Finnveden stöttar dig med insatser som du, tillsammans med teamet, kommer överens om att du behöver på din väg till arbete eller studier. 

Teamet kan hjälpa dig med kartläggning och utredning för att ta reda på vilket stöd du behöver. 

Du kan få stöd i kontakt med myndigheter. 

Via teamet kan du få hjälp till arbetsprövning, praktik eller annat för att underlätta din väg mot arbete eller studier.

Samverkansteamet finns för att stötta dig om du till exempel

  • är långtidssjukskriven
  • har en funktionsnedsättning
  • har en svår livssituation av andra skäl.

I teamet finns

  • rehabkoordinator från regionen
  • handläggare från Försäkringskassan
  • handläggare från Arbetsförmedlingen 
  • handläggare från kommunens arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

När Samverkansteamet har fått en remiss gör teamet en bedömning om de kan möta dina behov eller inte.

Om de bedömer att du kan ha nytta av teamets insatser kommer de kalla dig till ett första informationsmöte. På mötet får du träffa några av teamets handläggare.

Om du vill fortsätta i teamet kommer ni tillsammans att göra en plan för vad du behöver på din väg till arbete eller studier.

Samverkansteamet är för dig som bor i kommunerna Värnamo, Gislaved och Gnosjö.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning på Habo Bruk för alla

Habo

Arbetsträna i second hand-butik eller med monteringsjobb.

Daglig verksamhet individuell plats

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.