SE-Höglandet Eksjö

Finns i: Eksjö (Jönköpings län)
Du som behöver stöd för att kunna börja jobba och behålla ett jobb kan få hjälp av en SE-coach.

SE-coachen kan hjälpa dig att hitta, få och behålla ett arbete med lön. Du väljer själv vilken hjälp du behöver.

När du har fått ett arbete kan coachen ge dig stöd och handledning på arbetsplatsen.

Coachen kan också prata med din arbetsgivare och dina arbetskamrater om du tycker att det behövs. Du kan få stödet så länge du behöver.

Det här vägvalet

  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

SE står för Supported Employment. Det är en behandlingsmetod för att stödja personer ut i lönearbete. SE-Höglandet följer metodens olika steg och deltar i ett nätverk i länet för god kvalitet i arbetet.
Den här insatsen är tänkt för personer som kan se sig själv på en arbetsplats, men av olika orsaker inte kan hitta ett arbete själv och behöver stöd i detta.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet individuell plats

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.