Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

SE-Höglandet Vetlanda

Finns i: Vetlanda (Jönköpings län)
Om du behöver stöd för att kunna börja arbeta så kan du få hjälp av en SE-coach. Coachen kan ge dig stöd att hitta, få och behålla ett arbete.

Coachen jobbar utifrån en metod som heter Supported Employment (SE). Du behöver vara motiverad och vilja ha ett arbete. Ditt behov av stöd kan bero på en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller tidigare missbruk.
Metoden bygger på fem steg:

  • Överenskommelse om vilket stöd du vill ha och vad du kan få hjälp med.
  • Yrkesprofil utifrån vad du har gjort tidigare och vad du är intresserad av att jobba med.
  • Snabbt söka jobb som du vill och kan klara.
  • Arbetsgivarengagemang.
  • Stöd på och utanför arbetet.

När du har fått ett arbete kan coachen ge dig stöd och viss handledning på arbetsplatsen. Coachen kan också prata med din arbetsgivare och dina arbetskamrater om du tycker att det behövs. Du kan få stödet så länge du behöver.
För att du ska få rätt stöd även från andra myndigheter kan coachen ge dig stöd i kontakten med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hälso- och sjukvården.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

SE står för Supported Employment. Det är en metod för att stödja personer ut i lönearbete. SE-Höglandet följer metodens olika steg och deltar i ett nätverk i länet för god kvalitet i arbetet.
Den här insatsen är tänkt för personer som kan se sig själv på en arbetsplats, men av olika orsaker inte kan hitta ett arbete själv och behöver stöd i detta.

Liknande vägval

SE-Höglandet Tranås

Tranås

Om du behöver stöd för att kunna börja arbeta, kan du få hjälp av en SE-coach.