SamSIP - Kronoberg

Finns i: Kronoberg
Med hjälp av en SamSIP kan du få en överblick över de insatser du har rätt till. SamSIP gör så att olika myndigheter ska kunna samarbeta så att du kan få rätt hjälp i rätt tid.

SamSIP kan vara bra ifall du känner att 

  • de som försöker hjälpa dig inte pratar med varandra och skulle behöva samarbeta bättre för att kunna hjälpa dig på bästa sätt
  • hjälpen du får kommer i fel ordning.
  • du bollas mellan olika verksamheter.

En SamSIP utgår från dig och dina behov. Tillsammans kommer ni fram till vem som gör vad, hur och när. Allt ni kommer överens om skrivs ned i en SIP.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

SamSIP är en förlängning av SIP som ger även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samma rättigheter och skyldigheter i arbetet med SIP. 

SamSIP är riktad till alla personer med behov av individuell samordning och processen ska verka för att den når alla de målgrupper som den omfattar. Den regleras av lokal överenskommelse som skrivits under av förbundets medlemsparter i Kronobergs län.

Socialtjänsten, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är skyldiga att göra en SamSIP om de kan se att det skulle hjälpa dig. De kan inte göra en SamSIP om du inte har gett dem tillåtelse. Du kan också själv berätta för dem att du vill ha en SamSIP.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbunden Sunnerbo och Värend

Arbete Hälsa Studier
Arbete Hälsa Studier

Liknande vägval

Dagverksamhet Karlssons

Ljungby

På dagverksamhet Karlssons kan du med psykisk funktionsnedsättning få en meningsfull sysselsättning.

Kommunala aktivitetsansvaret

Tingsryd

Om du är 16-20 år gammal och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Kommunala aktivitetsansvaret

Lessebo

Om du är 16-20 år gammal och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).