Nationell jourtelefon på teckenspråk

Finns i: Hela Sverige
Du som är döv eller hörselskadad och behöver stöd, kan tala med en präst eller diakon på teckenspråk via en bildtelefon.

Du kan ringa jourtelefonen om du

  • har det svårt och behöver stöd
  • har existentiella frågor
  • känner oro
  • känner sorg
  • behöver vägledning i din tro.

Jourtelefonen är öppen tre dagar i veckan. 

Samtalstjänsten bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner med tystnadsplikt.

Jourtelefonen är öppen för alla oavsett trosuppfattning.

Det här vägvalet

  • Sker via telefon

Övrigt

Alla döva har rätt till en bildtelefon. Det är regionen man ska vända sig till om man har behov av en bildtelefon.

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Språkcafé online - Kompis Sverige

Online

Du som är ny i Sverige och vill öva på din svenska kan vara med på Kompis Sveriges digitala träffar.

Aktiva läger för unga med rörelsenedsättning

Unga med rörelsenedsättning kan åka på läger hos RG Aktiv Rehabilitering. Häng med andra, träna och ha kul.

Aktivt familjeläger för barn med rörelsenedsättning

Familjer med barn som har en rörelsenedsättning kan åka på läger med andra i samma livssituation.