Deed - mötesplats för unga

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som är 16-21 år kan hitta gemenskap på mötesplatsen Deed i centrala Örebro. 

Deed är ett vardagsrum och café i city där du som ung kan umgås med dina vänner och hitta nya vänner. Deed är en plats där alla är välkomna och respekterade.

På Deed råder nolltolerans mot rasism, sexism, homo-, trans- och funkofobi.

På Deed kan du

  • hänga
  • fika
  • spela
  • lyssna på musik
  • vara med i kreativa projekt, temaveckor och workshops.

Det finns ungdomsledare på plats som är goda lyssnare. Ungdomsledarna har tystnadsöverenskommelse i samtalen med besökare.

All verksamhet på Deed på drogfri. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har drop-in

Ansvariga för vägvalet

Örebro Stadsmission på uppdrag av Örebro kommun och Svenska kyrkan.

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos Dialog DV Boutique

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och har ett LSS beslut om daglig verksamhet kan söka till Dialog DV Boutique.

Daglig verksamhet hos Dialog DV

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och har ett LSS beslut om daglig verksamhet kan söka Dialog DV.

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.