Kontaktperson - stöd vid funktionsnedsättning

Finns i: Lindesberg (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att träffa andra människor kan ansöka om att få en kontaktperson.

En kontaktperson är en någon du kan göra saker med på fritiden, som du har kontakt med regelbundet. 

Dina behov och önskemål styr vad du och din kontaktperson gör. Ni kan till exempel prata i telefon någon gång i veckan, ta en fika, gå på bio eller göra något annat som intresserar dig.

Det kostar inget för dig att ha en kontaktperson. Men du betalar för dig själv när ni gör saker, till exempel går på bio.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och berättar inte saker om dig för andra.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Kontaktpersonens viktigaste funktion är att vara en medmänniska med uppgift att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

I samband med en utredning om behov av kontaktperson vägs den sökandes nätverk in. Med nätverk menas bland annat närstående, arbetskamrater, grannar och/eller en god man.

Ansvariga för vägvalet

Lindesbergs kommun

Omsorg och hjälp

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos Dialog DV Boutique

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och har ett LSS beslut om daglig verksamhet kan söka till Dialog DV Boutique.

Daglig verksamhet hos Dialog DV

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och har ett LSS beslut om daglig verksamhet kan söka Dialog DV.

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.