Personligt ombud i Örebro

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som mår dåligt och behöver stöd i vardagen kan få hjälp av ett personligt ombud.

Personligt ombud är ett stöd för dig med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Ombudet är en person som hjälper dig att få den vård och service du har rätt till.

Du kan få stöd när du behöver besöka myndigheter, sjukvård, psykiatri eller andra mottagningar. Ombudet kan ge dig råd och stöd.

Du bestämmer tillsammans med ombudet vad du vill ha hjälp med.

Stödet kostar dig ingenting. De som jobbar med dig har tystnadsplikt.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det personliga ombudets insatser riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som påtagligt försvårar din vardag.

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet som kommunen erbjuder. 

Vi träffar dig på en plats du själv väljer. Vi har då ett första längre samtal tillsammans och efter det gör vi en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud.

Efter ett avslutat uppdrag avslutas kontakten. Du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Örebro kommun jobbar i samverkan med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, FPS, Attention och Stjernan.

Vardag & boende Hälsa
Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Rådgivning hos Medborgarjuristerna

Örebro

Du som har frågor kring lag och rätt kan prata med Medborgarjuristerna.

Daglig verksamhet

Nora

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få något meningsfullt att göra på dagarna.