Samhällsvägledning hos Mötesplats VOX

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som bor i Varberga eller Oxhagen och behöver hjälp i din kontakt med en myndighet kan vända dig till Samhällsvägledningen hos Mötesplats VOX.

Kuratorn hos Mötesplats VOX hjälper dig om du inte vet vem eller vilken myndighet du ska prata med.

Du kanske inte vet hur du ska förklara ditt problem.
Kuratorn kan berätta vilka rättigheter du har.

Du kan också få stöd i själva mötet om du önskar det.
Kuratorn kan följa med dig och hjälpa dig att uttrycka ditt behov och dina önskemål.

Det kan gälla frågor som rör till exempel

  • socialtjänsten
  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket
  • skolan
  • sjukvården.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Mötesplats Vox

Mötesplats Vox är ett resultat av ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Örebro kommun, RF Sisu Örebro län och Studieförbundet Bilda under åren 2018-2020.

Vardag & boende Ekonomi Arbete Studier Hälsa
Vardag & boende Ekonomi Arbete Studier Hälsa

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Rådgivning hos Medborgarjuristerna

Örebro

Du som har frågor kring lag och rätt kan prata med Medborgarjuristerna.

Daglig verksamhet

Nora

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få något meningsfullt att göra på dagarna.