Anpassad sfi, Komvux Rosenlund

Finns i: Södermalm (Stockholms stad)
Du som har stora inlärningssvårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning får med stöd av Anpassad sfi, Komvux Rosenlund samma möjligheter att genomföra dina sfi-studier som andra.

På Anpassad sfi, Komvux Rosenlund får du mycket stöd från lärare och möjlighet att lära dig i din egen takt i små grupper. Lärare på Anpassad sfi, Komvux Rosenlund gör inlärningen enklare för dig med hjälp av individuellt anpassade kursplaner som passar just dig.

På Anpassad sfi, Komvux Rosenlund får du träna på att

 • prata på enkel svenska
 • läsa och skriva enkla ord och texter
 • prata och lyssna på varandra
 • skriva texter tillsammans.

Du får stöd av Anpassad sfi, Komvux Rosenlund om du: 

 • vill lära dig svenska för att få ett jobb 
 • vill studera vidare  
 • har andra mål. 

Komvux Rosenlund har ett elevhälsoteam som består av:

 • kurator
 • specialpedagog 
 • studie- och yrkesvägledare.

Anpassad sfi, Komvux Rosenlund har alla studievägar och kurser inom sfi. Du studerar på den nivå som passar dig. 

På Anpassad sfi, Komvux Rosenlund startar du så fort det finns en ledig plats. Utbildningen är gratis. 

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan

Övrigt

Anpassad sfi är en av Stockholms stads tre anpassade utbildningsformer inom sfi. Övriga anpassade utbildningsformer är Sfi för synnedsatta samt Alternativ sfi för dem med trauma eller migrationsstress.

Studier
Studier

Liknande vägval

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola