Grundläggande vuxenutbildning

Finns i: Järfälla (Stockholms län)
Om du är vuxen och inte har gått färdigt grundskolan, kan du gå på grundläggande vuxenutbildning.

När du studerar på grundläggande vuxenutbildning kan du

 • träna upp din studieteknik så att du lär dig snabbare och lättare
 • repetera eller läsa färdigt ämnen från grundskolan
 • förbereda dig för gymnasiestudier
 • få examen från grundskolan.

Grundläggande vuxenutbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas komvux. 

Du kan studera på heltid eller deltid, du bestämmer. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare gör du upp en individuell studieplan som passar det du behöver lära dig. Du kan läsa några ämnen på grundläggande nivå och andra ämnen på gymnasienivå.

Om du har kunskaperna, men inte har slutbetyg eller avgångsintyg, kan du också göra en prövning av en kurs utan att ha läst den. Då får du göra ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen.

Att gå en grundläggande vuxenutbildning kostar inget.

Kurser som erbjuds dig som bor i Järfälla kommun: 

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Naturorienterade ämnen
 • Samhällsorienterade ämnen
 • Biologi
 • Kemi
 • Fysik
 • Historia
 • Geografi
 • Religionskunskap

Flera av kurserna läser du på Järfälla Lärcentrum på Mälarvägen 2 i Jakobsberg. Men kurserna kan även vara på andra skolor och orter. I kurskatalogen på kommunens hemsida hittar du vilka kurser som finns och på vilka skolor undervisningen är. 

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker online
 • Kräver anmälan

Övrigt

Utbildningen motsvarar grundskolan till och med årskurs 9, med en undervisning anpassad till vuxna.

Du börjar studera på den nivå som är lämplig utifrån dina förkunskaper och din individuella studieplanering. 

Du är behörig att läsa en grundläggande vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste du ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Studier
Studier

Liknande vägval

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Upplands-Bro

Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på komvux som anpassad utbildning.

Komvux som anpassad utbildning

Södertälje

Du som bor i Södertälje och har svårt att lära dig på grund av funktionsnedsättning eller hjärnskada kan studera på anpassad utbildning för vuxna.

Yrkesutbildning för vuxna i Upplands-Bro

Upplands-Bro

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.