Grundläggande vuxenutbildning

Finns i: Sigtuna (Stockholms län)
Om du är vuxen och inte har gått färdigt grundskolan, kan du gå grundläggande vuxenutbildning.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan. Kurserna är till för dig som behöver grundläggande kunskaper från grundskolans senare år innan du fortsätter på gymnasial nivå. Den kallas också Komvux.

När du studerar på grundläggande vuxenutbildning kan du 

  • träna upp din studieteknik så att du lär dig snabbare och lättare
  • repetera eller läsa färdigt ämnen från grundskolan
  • förbereda dig för gymnasiestudier.

Du kan studera på heltid eller deltid, du bestämmer. Tillsammans med en handledare gör du upp en individuell studieplan som passar det du behöver lära dig. Du kan läsa några ämnen på grundläggande nivå och andra ämnen på gymnasienivå.

Sigtuna kompetenscenter gör individuella bedömningar och kursplaceringar för att ge dig goda förutsättningar att klara dina studier.

Vilken studietakt du kan studera, heltid eller deltid, och i vilken studieform, klassrum eller distans, beror på dina egna förutsättningar under studierna.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

Utbildningen motsvarar grundskolan till och med årskurs 9, med en undervisning anpassad till vuxna. Undervisningen är gratis, men man behöver oftast betala kurslitteratur och annat studiematerial själv. Eleven börjar studera på den nivå som är lämplig utifrån förkunskaper och den individuella studieplaneringen. 

Du kan söka till vuxenutbildningen det år du fyller 20. Du kan också vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.

Yrkes- och lärlingsutbildning

Huddinge

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.