Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Om du behöver studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning via Vux Huddinge.

Gymnasial vuxenutbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas Komvux. Här kan du studera för att läsa upp dina betyg från gymnasiet, bli behörig till högskola eller universitet.

Du kan anpassa kurserna utifrån dina egna behov och du kan studera både på heltid och deltid. Du kan välja mellan dagtid och kvällstid och mellan att läsa på distans eller i klassrum. Det går även att kombinera dessa alternativ på ett sätt som passar dig.

Du får inte läsa om en kurs för att höja dina betyg om du redan har godkänt i en kurs. Om du vill höja ditt betyg i en kurs kan du göra det med en prövning.

Huddinge kommun har avtal med flera olika skolor i Stockholmsregionen. Kursutbuden för de olika skolorna hittar du i kurskatalogen på ansökningswebben.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa på gymnasial nivå krävs grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, samt matematik, motsvarande godkända ämneskunskaper i grundskoleexamen.

Elever som saknar betyg från grundskolenivå eller som har förvärvat kunskaperna senare, kan begära en individuell bedömning av sina kunskaper. Genomgången prövning ger behörighet till gymnasiala vuxenstudier.

Man kan vara behörig att läsa på Komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Man ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • Ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.

Ingen platsgaranti

På gymnasievux finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns plats för gör vi ett urval. Den med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre tidigare utbildning. Den som saknar 3-årig gymnasieutbildning har företräde.

Studier
Studier

Liknande vägval

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola