Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Sigtuna (Stockholms län)
Du som fyllt 20 år och vill studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning kallas också Komvux. 

Gymnasial vuxenutbildning passar dig som vill nå en gymnasieexamen, ett slutbetyg eller få behörighet till högre studier.

Det går att studera på heltid och deltid. Det finns studier i klassrum och på distans. I vilken studietakt och studieform just du kan studera beror på dina individuella förutsättningar under studierna.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen, och får betyg utan att behöva läsa kursen.

Behöver du hjälp med att planera dina studier är du välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kompetenscenter.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

För att läsa på gymnasial nivå behöver du grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, och matematik. Du behöver kunskaper motsvarande godkänt betyg i grundskolan.

Om du som saknar betyg från grundskolan eller har skaffat dig kunskaperna senare, kan du begära en individuell bedömning av dina kunskaper. Om du klarar prövningen blir du behörig till gymnasiala vuxenstudier.

Du är behörig att läsa en gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på Komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Ansvariga för vägvalet

Utbildning och barnomsorg, Sigtuna kommun

Sigtuna kommun
Studier
Studier

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.

Yrkes- och lärlingsutbildning

Huddinge

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.