Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Upplands Väsby (Stockholms län)
Du som är vuxen och vill studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan studera på gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas Komvux. Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar.

På gymnasial vuxenutbildning kan du studera för att läsa upp dina betyg från gymnasiet, bli behörig till högskola eller universitet, eller bara för att du vill.

Du kan själv kombinera fristående kurser så att det passar dina behov. Du kan läsa många av kurserna på dagtid, kvällstid eller på distans.

Tala gärna med en studievägledare om du är osäker på vilka förkunskaper du behöver för kurserna du vill läsa.

Alla kurser har en nationellt fastställd kursplan som beskriver mål och betygskriterier.

Du kan välja mellan olika aktörer som erbjuder vuxenutbildning

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

På gymnasial nivå bör du i allmänhet ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs.

Du är behörig att läsa en gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på Komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Myndighetsgemensamt team

Södertälje

Du som behöver stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att komma framåt i livet.

Gymnasial vuxenutbildning

Sollentuna

För dig som vill komplettera gymnasiebetyg eller få behörighet till högskolestudier.

Grundläggande vuxenutbildning

Sollentuna

För dig som är vuxen och inte har gått klart grundskolan.